Ceny

Tworząc nasz cennik kierowaliśmy się zrozumieniem dla oczekiwań cenowych Klientów, jak i szacunkiem wobec naszych kompetencji, którymi pragniemy Państwu służyć. W efekcie oferujemy Państwu bezkonkurencyjny na rynku tłumaczeń stosunek jakości do cen.

Nasz cennik jest przejrzysty i uczciwy:

  • nie naliczamy stawki całościowej za każdą kolejną rozpoczętą stronę tłumaczenia zwykłego lub przysięgłego - Klient płaci za rzeczywistą ilość przetłumaczonego tekstu

  • nie naliczamy dopłat za tzw. "wysoki stopień trudności tekstu", teksty specjalistyczne, pismo odręczne itp.

  • podano ceny ostateczne brutto w PLN, nie doliczamy podatku VAT! Jeśli potrzebują Państwo wyceny w EUR, prosimy o informację mailową. Na życzenie Klienta wystawiamy rachunki (także w jęz. niemieckim, w PLN lub w EUR)
  • przesłana przez nas wycena będzie ceną ostateczną - nie doliczamy żadnych opłat "po fakcie", np. jeśli tekst tłumaczenia okaże się dłuższy niż tekst wyjściowy

TŁUMACZENIA PISEMNE

Rodzaj tłumaczenia

Język

Tryb standardowy*

Tryb ekspresowy**

1 strona obliczeniowa

zwykłe

polski > niemiecki

55 zł

+ 50%

1600 znaków ze spacjami

niemiecki >polski

48 zł

+ 50%

uwierzytelnione (przysięgłe)

polski > niemiecki

55 zł

+ 50%

1125 znaków ze spacjami

niemiecki >polski

48 zł

+ 50%

* Tryb standardowy = powyżej 2 dni roboczych od chwili przyjęcia zlecenia (czyli z wyłączeniem sobót, niedziel i polskich świąt)

** Tryb ekspresowy = w dniu przyjęcia zlecenia lub na następny dzień roboczy (z wyłączeniem sobót, niedziel i polskich świąt). Po zapoznaniu się z tekstem tłumacz poinformuje Państwa o możliwości zastosowania trybu ekspresowego i wspólnie ustalimy termin wykonania tłumaczenia.

Do ceny tłumaczenia doliczamy ew. koszt przesyłki pocztowej (12 zł do Polski, 22 zł za granicę).

 

CENNIK TŁUMACZENIA PRZYKŁADOWYCH DOKUMENTÓW STANDARDOWYCH:

TYP DOKUMENTU

 

 

DOKUMENTY URZĘDU STANU CYWILNEGO (USC)

 Cena brutto

Odpis skrócony aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu

--

80 zł

Odpis zupełny aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu

--

100 zł

(w przypadku większej ilości wzmianek dodatkowych i/lub adnotacji: +20-40 zł)

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

--

80 zł

Zaświadczenie o stanie cywilnym

--

80 zł

Poświadczenie zamieszkania / Zaświadczenie o zameldowaniu 

--

80 zł

Zaświadczenie z rejestru PESEL / Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

--

70 zł

DOKUMENTY SĄDOWE

 Cena brutto

Wyrok sądowy (np. rozwodowy, o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawie spadku itp.)

Cena zależy od ilości tekstu, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

Świadectwo określone w art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich

--120 zł

DOKUMENTY Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 

Cena brutto

Umowa o pracę / umowa zlecenie / kontrakt itp.

Cena zależy od ilości tekstu, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

Świadectwo pracy

Cena zależy od ilości tekstu, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

DOKUMENTY SAMOCHODOWE

 

Cena brutto

Dowód rejestracyjny "Fahrzeugschein Teil I"

--

70 zł

Karta pojazdu "Fahrzeugbrief Teil II"

--

70 zł

Fahrzeugausweis (CH)

--

80 zł

Umowa sprzedaży "Kaufvertrag" (powyżej 1125 znaków ze spacjami)

Cena zależy od ilości tekstu, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

Przebieg ubezpieczenia OC

Cena zależy od ilości wpisów, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

DOKUMENTY SZKOLNE, ŚWIADECTWA, DYPLOMY

  

Cena brutto 

Świadectwo dojrzałości ("nowa matura")

--

70 zł

Świadectwo dojrzałości ("stara matura")

--

90 zł

Niemieckojęzyczne świadectwo dojrzałości 

Cena zależy od ilości tekstu, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

Świadectwo ukończenia szkoły / gimnazjum / technikum / liceum (polskie)

--

90 zł

Niemieckojęzyczne świadectwo ukończenia szkoły

Cena zależy od ilości tekstu, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

Dyplom ukończenia studiów (część A)

--

70 zł

Suplement do dyplomu (część B)

Cena zależy od ilości tekstu, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

Dyplom uzyskania tytułu zawodowego

--

80 zł

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

--

80 zł

Świadectwo kwalifikacyjne (dozór, eksploatacja)

--

po 70 zł każde

DOKUMENTY HANDLOWE

   

 Cena brutto  

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)

--

80 zł

Zaświadczenie REGON / VAT / VAT UE / NIP

--

80 zł

Wyciąg z rejestru sądowego KRS

Cena zależy od ilości tekstu, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

Sprawozdanie finansowe / Bilans / Rachunek zysków i strat

Cena zależy od ilości tekstu, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

Raport informacji gospodarczych

--

90 zł

INNE

 

Cena brutto

Zaświadczenie lekarskie (formularz ZUS ZLA)

-- 70 zł

Zaświadczenie lekarskie (z rozpoznaniem)

--70 zł

Zaświadczenie o niekaralności (Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego / Zapytanie o udzielenie informacji)

--80 zł

Zaświadczenie z Centrum Świadczeń/OPS/ZUS itp. (świadczenie wychowawcze 800 +, świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy itp.)

Cena zależy od ilości tekstu, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny

 Karta zasiłkowa

Cena zależy od ilości wpisów, prosimy przesłać skan dokumentu do wyceny  

Tłumaczenie pilne (na ten sam dzień - na następny dzień roboczy): + 50% ceny standardowej

Koszt wysyłki tłumaczenia listem poleconym priorytetowym: na terenie Polski: 12 zł / za granicę: 22 zł

Koszt każdego dodatkowego egzemplarza tłumaczenia uwierzytelnionego (odpisu): + 15% ceny tłumaczenia

Tłumaczenia tekstów prawnych, prawniczych oraz wymagających znajomości specjalistycznego języka prawniczego są wyceniane tak jak tłumaczenia przysięgłe, nawet jeśli Klient nie potrzebuje ich uwierzytelnienia pieczątką i podpisem tłumacza przysięgłego.

W przypadku dokumentów zawierających tabele cena tłumaczenia może być ustalana na podstawie szacunkowego nakładu pracy związanego z odwzorowaniem tabel, a nie na podstawie ilości znaków ze spacjami.

Jeśli potrzebują Państwo pilnego tłumaczenia wyżej wymienionych dokumentów standardowych (na ten sam dzień, na następny dzień roboczy), to podana w tabeli cena zostanie podwyższona o 50%. Bardzo prosimy o informację, że tłumaczenie jest pilne. Podana  cena będzie ostateczna - bez żadnych dopłat po fakcie.

Niektóre dokumenty (np. wielostronicowe wyroki, decyzje, umowy itp.) nie zawsze muszą być tłumaczone w całości. W tłumaczeniach przysięgłych często można pominąć zbędne fragmenty (np. pouczenia, informacje RODO), co znacznie obniża ich cenę. W razie potrzeby chętnie doradzimy, które fragmenty dokumentu niemieckiego lub polskiego mogą zostać bez obaw pominięte. Najlepiej jednak zapytać o to w docelowym urzędzie lub instytucji, w których będą Państwo składać tłumaczenie. Niektóre z nich żądają przetłumaczenia dokumentów w całości, a inne dopuszczają pominięcie "niepotrzebnych" części tekstu.

Pracujemy zdalnie, dlatego tłumaczenia przysięgłe są wykonywane także ONLINE i wysyłane do Państwa mailem (w formie skanu) oraz dodatkowo pocztą. Prosimy o przesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia dokumentu do bezpłatnej wyceny na adres biuro@js-tlumaczenia.pl

Zapraszamy :)

 

 

Joanna Szajda - Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną
przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/167/14
Regulamin

Wykonało avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Darmowa wycena tłumaczenia

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

CONTACT_ALERT_TYPE1

CONTACT_ALERT_termin

Wprowadź treść wiadomości

Załącz plik w odpowiednim formacie (niedozwolone są HTML, PHP i pliki powyżej 10MB)

Wyślij plikPrzeglądaj

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz