Ceny

Tworząc nasz cennik kierowaliśmy się zrozumieniem dla oczekiwań cenowych Klientów, jak i szacunkiem wobec naszych kompetencji, którymi pragniemy Państwu służyć. W efekcie oferujemy Państwu bezkonkurencyjny na zachodniopomorskim rynku tłumaczeń stosunek jakości do cen.

Nasz cennik jest przejrzysty i uczciwy:

  • nie naliczamy stawki całościowej za każdą kolejną rozpoczętą stronę lub godzinę tłumaczenia zwykłego - Klient płaci za rzeczywistą ilość przetłumaczonego tekstu/ rzeczywisty czas obecności tłumacza

  • nie naliczamy dopłat za tzw. "wysoki stopień trudności tekstu", teksty specjalistyczne, pismo odręczne itp.
  • podstawę do rozliczenia stanowi tekst przetłumaczony
  • podano ceny netto w PLN, należy doliczyć 23 % VAT

TŁUMACZENIA PISEMNE

Rodzaj tłumaczenia

Język

Tryb standardowy*

Tryb ekspresowy**

1 strona obliczeniowa

zwykłe

polski > niemiecki

36

39

1800 znaków ze spacjami

niemiecki >polski

36

39

uwierzytelnione (przysięgłe)

polski > niemiecki

36

39

1125 znaków ze spacjami

niemiecki >polski

36

39

* Tryb standardowy = powyżej 48 h od chwili przyjęcia zlecenia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt

** Tryb ekspresowy = w dniu przyjęcia zlecenia lub w ciągu 48 h, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Po zapoznaniu się z tekstem tłumacz poinformuje Państwa o możliwości zastosowania trybu ekspresowego i wspólnie ustali termin dostarczenia tłumaczenia.

Do ceny tłumaczenia doliczamy ew. koszt przesyłki pocztowej.

Przy dużych zleceniach [powyżej 20 stron obliczeniowych] i stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty.

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenie ustne

1h

zwykłe

100

uwierzytelnione (przysięgłe)

120

Stawka za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia zwykłego nie jest naliczana całościowo, lecz proporcjonalnie do czasu obecności tłumacza, przy czym minimalny czas udziału tłumacza to 1h.

Czas pracy tłumacza nalicza się od momentu stawienia się tłumacza na umówioną godzinę do chwili opuszczenia przez niego miejsca tłumaczenia, bez względu na przerwy i inne okoliczności wynikające z organizacji i charakteru spotkania.

Dojazd tłumacza jest bezpłatny na terenie Szczecina.

Powyższe warunki mogą ulec zmianie i podlegają indywidualnym ustaleniom.

CENNIK TŁUMACZENIA PRZYKŁADOWYCH DOKUMENTÓW STANDARDOWYCH:

TYP DOKUMENTU

 Cena netto

 Cena brutto

DOKUMENTY URZĘDU STANU CYWILNEGO (USC)

  

Odpis skrócony aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu

40

49,20

Odpis zupełny aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu

50

61,50

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

50

61,50

Poświadczenie zamieszkania / obywatelstwa

40

49,20

DOKUMENTY Z URZĘDU SKARBOWEGO

  

Zaświadczenie o dochodzie

3543,05

DOKUMENTY Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 Cena netto

 Cena brutto

Umowa o pracę / umowa zlecenie / kontrakt itp.

Cena wyliczana na podst. ilości znaków ze spacjami (patrz cennik ogólny)

DOKUMENTY SAMOCHODOWE

  Cena netto

 Cena brutto 

Dowód rejestracyjny "Fahrzeugschein Teil I"

32,60

40,00

Karta pojazdu "Fahrzeugbrief Teil II"

32,60

40,00

Fahrzeugausweis (CH)

32,60

40,00

Umowa sprzedaży "Kaufvertrag" (do 1125 znaków ze spacjami)

32,60

40,00

Umowa sprzedaży "Kaufvertrag" (powyżej 1125 znaków ze spacjami)

Cena wyliczana na podst. ilości znaków ze spacjami (patrz cennik ogólny)

Przebieg ubezpieczenia OC (w zależności od ilości wpisów)

30-10043,05-130,00 (w zależności od ilości wpisów)

DOKUMENTY SZKOLNE, ŚWIADECTWA, DYPLOMY

  Cena netto 

 Cena brutto

Świadectwo dojrzałości (nowa matura)

45

55,35

Świadectwo dojrzałości (stara matura)

55

67,65

Świadectwo ukończenia szkoły / technikum / liceum

55

67,65

Dyplom ukończenia studiów (część A)

45

55,35

Suplement do dyplomu (część B)

Cena wyliczana na podst. ilości znaków ze spacjami (patrz cennik ogólny)

DOKUMENTY HANDLOWE

   Cena netto

 Cena brutto  

Zaświadczenie REGON

40

49,20

Powierdzenie / nadanie nr VAT / VAT UE

40

49,20

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp. (CEIDG)

50

61,50

Sprawozdanie finansowe / Bilans / Rachunek zysków i strat

Cena wyliczana na podst. ilości znaków ze spacjami (patrz cennik ogólny)

DOKUMENTY MEDYCZNE

Cena netto

Cena brutto

Zaświadczenie lekarskie (formularz ZUS ZLA)

40,00 49,20

Zaświadczenie lekarskie (z rozpoznaniem)

40,0049,20

INNE

Cena nettoCena brutto

Karta zgonu (Todesbescheinigung)

5567,65

Zaświadczenie o niekaralności (Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego / Zapytanie o udzielenie informacji)

4049,20

Zaświadczenie z Centrum Świadczeń o (nie)pobieraniu świadczenia wychowawczego 500 +, świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych itp.

40-5549,20-67,65

Zezwolenie na przewóz broni

4555,35

Koszt wysyłki tłumaczenia listem poleconym priorytetowym:

na terenie Polski: 10 zł

za granicę: 20 zł

Koszt dodatkowego egzemplarza tłumaczenia uwierzytelnionego:

1 zł za każdą stronę wydruku

Tłumaczenia tekstów prawnych, prawniczych oraz wymagających znajomości specjalistycznego języka prawniczego są wyceniane tak jak tłumaczenia uwierzytelnione, nawet jeśli Klient nie potrzebuje ich poświadczenia.

W przypadku dokumentów zawierających tabele cena tłumaczenia może być ustalana na podstawie szacunkowego nakładu pracy związanego z odwzorowaniem tabel, a nie na podstawie ilości znaków ze spacjami.

Cena za tłumaczenie pilne (na ten sam dzień, na następny dzień roboczy) może zostać podwyższona o 20-50%.

 

 

Joanna Szajda - Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną
przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/167/14
Regulamin

Wykonało avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Darmowa wycena tłumaczenia

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

CONTACT_ALERT_TYPE1

CONTACT_ALERT_termin

Wprowadź treść wiadomości

Załącz plik w odpowiednim formacie (niedozwolone są HTML, PHP i pliki powyżej 10MB)

Wyślij plikPrzeglądaj

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz