FAQ

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy mogę otrzymać tłumaczenie uwierzytelnione (tzw. ?przysięgłe?) tylko na podstawie kserokopii, skanu lub zdjęcia oryginału?

Tak, przy czym na tłumaczeniu uwierzytelnionym tłumacz ma wówczas obowiązek zamieszczenia adnotacji, że tłumaczenia dokonano na podstawie kopii/skanu/zdjęcia dokumentu. Najczęściej jednak Klientom zależy, aby na tłumaczeniu znalazła się informacja, że że jest ono zgodne z oryginałem ? w takiej sytuacji wystarczy, że Klient dostarczy najpierw kopię/skan/zdjęcie dokumentu, a oryginał przedłoży tłumaczowi do wglądu najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia.

Uwaga! Zgodnie z nowymi (2016) wytycznymi MSWiA akty stanu cywilnego (tj. akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu) powinny być tłumaczone wyłącznie na podstawie oryginału lub odpisu dokumentu. Oznacza to, że przedłożenie tłumaczowi przysięgłemu do wglądu oryginału lub odpisu aktu stanu cywilnego jest obowiązkowe najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia.

2. Czy mogę otrzymać tłumaczenie tylko wybranych fragmentów dokumentu?

Tak, ale pod warunkiem, że stanowią one logiczną całość. Na tłumaczeniu zostanie umieszczona adnotacja, że na życzenie klienta przetłumaczono tylko część dokumentu, a w miejscach pominiętych pojawią się przypisy określające nieprzetłumaczone fragmenty.

3. Dlaczego w przypadku odwołania tłumaczenia ustnego w ciągu 48h przed ustalonym terminem Biuro Tłumaczeń zwraca Klientowi tylko 50 % wpłaconej zaliczki?

Profesjonalny tłumacz ma obowiązek należytego przygotowania się do tłumaczenia ustnego na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta lub powszechnie dostępnych. Jeśli Klient odwoła tłumaczenie ustne nie wcześniej niż na 48h przed uzgodnionym terminem tłumaczenia, to potrącona przez nas połowa zaliczki jest w takim wypadku traktowana jako wynagrodzenie tłumacza za nakład pracy już włożony w przygotowanie się do tłumaczenia. Jesteśmy jednak elastyczni i gotowi do poczynienia z Klientem innych uzgodnień, uwzgledniając konkretny przypadek. Nasi klienci mogą w tym względzie liczyć na naszą uczciwość, zrozumienie i gotowość do kompromisu.

4. Dlaczego cena tłumaczenia pisemnego wyliczana jest na podstawie liczby ?znaków ze spacjami?, a nie ilości stron A4 w dokumencie?

Liczba stron, z których składa się tekst lub dokument, nie jest miarodajną podstawą do rozliczenia tłumaczenia, bo jedna strona A4 może zawierać skrajnie różną objętość tekstu w zależności np. od wielkości czcionki, przerw w tekście, wykresów itp. I tak np. nie można porównywać jednej strony A4 zapisanej gęsto drobnym maczkiem z jedną stroną zawierającą niewiele tekstu i zapisaną do tego dużą czcionką. Stosowany powszechnie na rynku tłumaczeń przelicznik ?strony obliczeniowej?, składającej się z określonej liczby ?znaków ze spacjami? jest zatem najbardziej uczciwy i logiczny, bo każdy Klient płaci dzięki niemu za rzeczywistą ilość przetłumaczonego dla niego tekstu.

5. Dlaczego policzono mi tylko za 1 stronę tłumaczenia, skoro mój dokument składa się z kilku kartek? / Dlaczego policzono mi za kilka stron tłumaczenia, skoro mój dokument składa się z tylko 1 kartki?

Podstawą wyliczenia ceny za tłumaczenie nie jest liczba stron fizycznych, z których składa się tekst, tylko ilość tzw. ?stron obliczeniowych?. ?Strona obliczeniowa? to kategoria powszechnie stosowana w branży tłumaczeniowej i bazuje na ilości znaków ze spacjami w tekście.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych 1 strona obliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami (wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131)

W przypadku tłumaczeń zwykłych (nieuwierzytelnionych) 1 strona obliczeniowa = 1800 znaków ze spacjami

W związku z powyższym liczba stron obliczeniowych rzeczywiście rzadko pokrywa się z ilością stron fizycznych. Zasada stosowania stron obliczeniowych jest najbardziej uczciwym i logicznym przelicznikiem i działa często na korzyść Klienta, gdy w przypadku wielostronicowego, ale skąpo zapisanego dokumentu płaci on np. tylko za 1-2 strony obliczeniowe.

6. Czy skoro płacę za tzw. ?ilość znaków ze spacjami? w tłumaczeniu, to czy duże odstępy między wierszami podwyższają cenę tłumaczenia?

Nie. Ilość znaków ze spacjami jest wyliczana przez edytor tekstu (np. Word) i ani odstępy między wierszami, ani akapity, ani tabele itp. nie mają wpływu na tę liczbę. Można się o tym łatwo przekonać sprawdzając ile znaków Word podaje w przypadku tekstu zwartego, a ile w przypadku tego samego tekstu podzielonego dowolnie dużymi odstępami, akapitami czy tabelami. Ta wartość jest zawsze taka sama, dlatego nasi Klienci mogą być spokojni, że jeśli otrzymują od nas tłumaczenie o luźno rozmieszczonym tekście (co zawsze wynika z odwzorowania struktury oryginału), to płacą dokładnie tyle samo ile zapłaciliby, gdyby ten sam tekst został napisany w jednym zwartym bloku.

7. Ile zapłacę za tłumaczenie, jeśli po przeliczeniu ilości znaków ze spacjami wychodzą niepełne strony?

Rozpowszechnioną praktyką w branży tłumaczeniowej jest liczenie każdej rozpoczętej strony jako pełnej. Klienci często płacą więc za tłumaczenie zawierające np. 2200 znaków ze spacjami jak za dwie strony obliczeniowe, choć w rzeczywistości tłumaczenie ma objętość niewiele większą niż 1 strona obliczeniowa (=1800 znaków ze spacjami). Taki sposób postępowania jest powszechny wśród biur tłumaczeń i jest jak najbardziej dopuszczalny i akceptowalny, niemniej działając w interesie naszych Klientów zdecydowaliśmy się stosować uczciwszy naszym zdaniem przelicznik proporcjonalny (z zaokrągleniem do 1. liczby po przecinku) za każdą kolejną rozpoczętą, niepełną stronę obliczeniową.

O tym jak wiele można w ten sposób zaoszczędzić przekonamy się na wspomnianym przykładzie, przyjmując kwotę 40 zł za stronę obliczeniową. Za tłumaczenie liczące 2200 znaków ze spacjami Klient zapłaciłby w większości biur tłumaczeń jak za dwie pełne strony obliczeniowe, czyli 80 zł (=40 zł x 2 str.). U nas za tę samą objętość tłumaczenia zapłaci już tylko 52 zł (40 zł x 1,3 str.).

Uwaga! Powyższa zasada stosowana jest tylko w odniesieniu do tłumaczeń nieuwierzytelnionych, czyli niewymagających poświadczenia pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (tzw. ?przysięgłych?) każda kolejna rozpoczęta strona obliczeniowa (= powyżej 1125 znaków ze spacjami) traktowana jest jako pełna.

8. Czy mogę liczyć na rabat?

Oczywiście. Bez wyjątku wszyscy Klienci, którzy wracają do nas z kolejnym zleceniem otrzymają rabat od 5 % wzwyż. Wysokość zniżki zależy np. od wielkości i częstotliwości zleceń. Firmom, które podpiszą z nami umowę o stałej współpracy, oferujemy szczególnie korzystne ceny promocyjne i priorytetową obsługę w realizacji zleceń, bez naruszenia zasady terminowości wobec pozostałych Klientów.

9. Ile będzie kosztowało moje tłumaczenie?

To pytanie często pada przez telefon w odniesieniu do tekstu, do którego tłumacz nie ma jeszcze wglądu, a Klient opisuje mniej więcej jego objętość i podaje liczbę stron fizycznych. Tymczasem rzetelna wycena na podstawie takiego opisu nie jest możliwa, a taka praktyka jest nieprofesjonalna. Prosimy o przesłanie całego tekstu w formie pliku tekstowego (preferowany), skanu lub czytelnego zdjęcia i dopiero wtedy będziemy mogli dokonać wstępnej wyceny tłumaczenia. Orientacyjną, ale niewiążącą dla nas cenę bez uprzedniego zapoznania się z tekstem możemy podać wyłącznie w przypadku dokumentów standardowych, dla których obowiązują ceny minimalne podane w cenniku.

10. Dlaczego kwota wstępnej wyceny różni się od ceny ostatecznej?

Wstępna wycena zawiera kwotę orientacyjną, oszacowaną przez tłumacza po zapoznaniu się przez niego z tekstem źródłowym. Ostateczna cena wyliczana jest jednak zawsze na podstawie tekstu już przetłumaczonego, a ten zawiera oczywiście inną ilość znaków niż tekst źródłowy. Niemniej nasze biuro tłumaczeń gwarantuje, że ta różnica w cenie nie będzie większa niż +/- 10 %.

Joanna Szajda - Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną
przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/167/14
Regulamin

Wykonało avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Darmowa wycena tłumaczenia

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

CONTACT_ALERT_TYPE1

CONTACT_ALERT_termin

Wprowadź treść wiadomości

Załącz plik w odpowiednim formacie (niedozwolone są HTML, PHP i pliki powyżej 10MB)

Wyślij plikPrzeglądaj

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz