Usługi

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO UZNANIA ZAWODU ("ANERKENNUNG")

Jeśli chcą Państwo ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych (nostryfikację) aby pracować w swoim zawodzie w Niemczech, Szwajcarii lub Austrii, zapewne będą Państwo potrzebowali tłumaczeń przysięgłych swoich polskojęzycznych dokumentów na język niemiecki. Są to najczęściej tłumaczenia dyplomu, suplementu do dyplomu, certyfikatów, świadectw itp.

Co należy zrobić w pierwszej kolejności?

 1. Sprawdź wytyczne instytucji nostryfikującej
  Na wstępie proszę zapoznać się z wytycznymi swojej docelowej instytucji nostryfikującej, która będzie decydowała o uznaniu dyplomu lub uprawnień do wykonywania zawodu. Większość instytucji nostryfikujących w Niemczech, Szwajcarii i Austrii uznaje tłumaczenia przysięgłe wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego (tzn. zaprzysiężonego i urzędującego w Polsce). Zdarza się jednak, że niektóre urzędy wymagają, aby tłumaczenia do nostryfikacji były sporządzone przez tłumacza zaprzysiężonego i urzędującego w ich kraju. Jeśli nie są Państwo pewni jak jest w Państwa przypadku - prosimy o przysłanie nam stosownych wytycznych (jako PDF lub w formie linka) lub o podanie nazwy instytucji nostryfikującej i swojego zawodu - wówczas sami to dla Państwa sprawdzimy.
 2. Prześlij nam skany dokumentów do wyceny
  Gdy już wiadomo, że tłumacz zaprzysiężony i urzędujący w Polsce - czyli my :) - może wykonać tłumaczenia przysięgłe Państwa dokumentów - możemy zaczynać. Prosimy o przesłanie skanów dokumentów na adres biuro@js-tlumaczenia.pl (w PDF). Po zapoznaniu się z dokumentami podamy ostateczną wycenę tłumaczeń. Jeśli dokumenty są dopiero kompletowane, można oczywiście dosyłać je stopniowo.
 3. W razie potrzeby - prześlij nam pocztą uwierzytelnione kopie dokumentów
  Część instytucji nostryfikujących wymaga, aby tłumaczenia przysięgłe były wykonane na podstawie "poświadczonych kopii", czyli tłumacz przysięgły będzie musiał umieścić na końcu tłumaczenia adnotację "za zgodność z poświadczoną kopią w języku polskim" (po niemiecku: "Für die richtige und vollständige Übereinstimmung mit der beglaubigten Kopie in polnischer Sprache"). W praktyce oznacza to, że być może będą Państwo musieli zanieść oryginały swoich polskich dokumentów np. do notariusza lub urzędu (niektóre instytucje nostryfikujące szczegółowo wskazują placówki, w których można sporządzić uwierzytelnione kserokopie oryginałów), a następnie przesłać te kopie listem poleconym do nas (adres podamy na późniejszym etapie). Kopie uwierzytelnione polskich dokumentów - o ile będą potrzebne - można oczywiście przysłać nam dopiero na koniec, gdyż samo tłumaczenie możemy wykonać na podstawie przesłanych nam skanów.
 4. Gotowe tłumaczenia wysyłamy mailem oraz pocztą
  Gdy wszystkie tłumaczenia przysięgłe są już gotowe, najpierw wysyłamy Państwu mailem ich skany. Jeśli potrzebują Państwo tłumaczeń także w formie papierowej, to ich wydruki łączymy trwale zszywaczem z kserokopiami polskich dokumentów i wysyłamy listem poleconym do dowolnego kraju. Wszystkie tłumaczenia przysięgłe są oczywiście opatrzone pieczątką i podpisem tłumacza przysięgłego i spełniają wszelkie wymogi formalnoprawne.

Rola tłumaczeń przysięgłych w procesie uznawania zawodu

Tłumaczenia przysięgłe pełnią bardzo ważną rolę w procesie nostryfikacji. Ich jakość i poziom językowy muszą wzbudzić zaufanie niemieckojęzycznych urzędników i przekonać ich, że tłumaczenia dokładnie oddają treść polskich dokumentów źródłowych. Tłumaczenia muszą być zatem doskonałe pod względem językowym - stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym - a także merytorycznym, czyli muszą zawierać jak najbliższą ekwiwalencję takich elementów jak tytuły zawodowe i naukowe czy przedmioty ukończone na studiach lub kursach. Dzięki temu członkowie komisji nostryfikującej będą mogli bez wątpliwości podjąć decyzję o równoważności Państwa kwalifikacji zawodowych.

Równie istotna jest precyzja strukturalna tłumaczenia - czyli np. wierne odwzorowanie tabel występujących w suplementach do dyplomu, a nawet najdrobniejszych szczegółów struktury dokumentu, takich jak wytłuszczenia w druku, akapity, pieczątki, dopiski odręczne itp. Członkowie komisji nostryfikującej będą porównywać niemieckie tłumaczenia z polskimi dokumentami źródłowymi, ale ze względów językowych ich uwaga skupi się głównie na tłumaczeniach. Jeśli zauważą, że tłumaczenie jest nie tylko bardzo dobre językowo, ale też zbieżne "co do przecinka" z wyglądem polskich dokumentów, to obdarzą je na wstępie większym zaufaniem. A to przyspieszy przebieg nostryfikacji i wpłynie na jej pozytywny wynik.

Wielu naszych Klientów uzyskało już słynne "Anerkennung" :) Z miłą chęcią wykonamy niezbędne tłumaczenia przysięgłe na język niemiecki także dla Państwa. Pytania? Chętnie odpowiemy na nie telefonicznie 667 762 993 lub mailowo biuro@js-tlumaczenia.pl. Można też skorzystać z  formularza wiadomości. Zapraszamy!

Prosimy o przesłanie skanów dokumentów do wyceny na adres biuro@js-tlumaczenia.pl (w PDF).

 

X:)

Joanna Szajda - Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną
przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/167/14
Regulamin

Wykonało avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Darmowa wycena tłumaczenia

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

CONTACT_ALERT_TYPE1

CONTACT_ALERT_termin

Wprowadź treść wiadomości

Załącz plik w odpowiednim formacie (niedozwolone są HTML, PHP i pliki powyżej 10MB)

Wyślij plikPrzeglądaj

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz