Usługi

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (TZW. "PRZYSIĘGŁE") POLSKO-NIEMIECKIE

Sporządzamy dla naszych Klientów bardzo dobrej jakości tłumaczenia uwierzytelnione - zwane także poświadczonymi, a potocznie "przysięgłymi" - uznawane przez sądy i urzędy w Polsce i w krajach obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), spełniające wszystkie wymogi określone w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia uwierzytelnione są opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.), która w art. 14 zobowiązuje tłumacza przysięgłego do szczególnej staranności, bezstronności, poufności i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Ponadto, stosownie do treści ślubowania, które tłumacz przysięgły składa w momencie zaprzysiężenia, kierujemy się w naszym postępowaniu zasadami uczciwości i etyki zawodowej - to dzięki zachowaniu tych wysokich standardów wykonywania zawodu możemy zagwarantować Państwu doskonałe i bezbłędne tłumaczenia uwierzytelnione, które pomogą Państwu w skutecznym załatwieniu formalności urzędowych, sądowych i firmowych.

Oferujemy tłumaczenia m.in. następujących dokumentów:

Dokumenty USC

 • akty urodzenia / małżeństwa / zgonu
 • zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa
 • poświadczenia zameldowania / obywatelstwa / zamieszkania
 • inne

Dokumenty samochodowe

Akty notarialne

 • pełnomocnictwa
 • testamenty
 • umowy sprzedaży / spółek / ustanowienia użytkowania / o dziedziczenie i in.
 • inne

Świadectwa szkolne i dyplomy

 • świadectwa ukończenia szkoły
 • świadectwa dojrzałości
 • dyplomy uzyskania tytułów zawodowych
 • dyplomy uniwersyteckie i ukończenia studiów wyższych / podyplomowych
 • inne

Pisma sądowe i policyjne

 • wyroki, orzeczenia i postanowienia sądowe
 • wnioski, zaświadczenia, protokoły itp.
 • inne

Dokumenty handlowe

 • umowy sprzedaży / najmu / pożyczki i in.
 • zaświadczenia REGON / o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • inne

Dokumenty z zakresu prawa pracy

 • umowy o pracę
 • świadectwa pracy
 • inne

Dokumenty księgowo-podatkowe

 • sprawozdania finansowe
 • zeznania podatkowe
 • zaświadczenia o dochodach / ZUS / z urzędu skarbowego
 • bilanse, rachunki zysków i strat
 • inne

Wykonujemy także tłumaczenia ustne wymagające obecności tłumacza przysięgłego, np.:

 • w Urzędach Stanu Cywilnego
 • u notariusza
 • w kancelariach prawnych

Zobacz CENNIK DOKUMENTÓW STANDARDOWYCH

Tłumaczenia uwierzytelnione ("przysięgłe") to nasza główna domena - jeśli potrzebują Państwo tłumaczeń poświadczonych pieczęcią tłumacza przysięgłego, spełniających wszystkie wytyczne ustawowe oraz uznawanych przez urzędy w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, to jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 667 762 993, przesłanie wiadomości na adres biuro@js-tlumaczenia.pl lub skorzystanie z formularza wiadomości.

Zapraszamy!

Joanna Szajda - Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną
przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/167/14
Regulamin

Wykonało avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Darmowa wycena tłumaczenia

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

CONTACT_ALERT_TYPE1

CONTACT_ALERT_termin

Wprowadź treść wiadomości

Załącz plik w odpowiednim formacie (niedozwolone są HTML, PHP i pliki powyżej 10MB)

Wyślij plikPrzeglądaj

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz